Aristotelés ze Stageiry: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Aristotelés ze Stageiry: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Aristotelés ze Stageiry]
Dokazování jest povinen ten, kdo něco tvrdí, nikoli kdo vyvrací, neboť vyvracením se jen udržuje rozmluva.

1.1.2003 # 

Spodek

Stránka generována 20.6.2019 16:30:44.