Autoři citátů » Fridrich II.Veliký

Autoři citátů » Fridrich II.Veliký

Fridrich II.Veliký

»Přehled citátů

·Žil: 1712 - 1786

·Význam: Pruský král z rodu Hohenzollernů od roku 1740

·Popis: Vrcholný představitel pruského osvícenského absolutismu a vojenské expanze, podstatně rozšířil území Pruska, proslul jako vynikající vojevůdce

Spodek

Stránka generována 11.12.2018 20:22:04.