Autoři citátů » Tolstoj Lev Nikolajevič » výpis

Autoři citátů » Tolstoj Lev Nikolajevič » výpis

Řadit podle: Nejnovějších

Nalezeno 28 záznamů. Zobrazuji 1-20.

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
"Falešný přítel je horší, než nepřitel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš."

Poslal(a) Jecika | 17.11.2012 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Zbabělý přítel je mnohem nebezpečnější než nepřítel, poněvadž před nepřítelem jsme ve střehu, ale na přítele spoléháme.

Poslal(a) Akšil | 28.8.2010 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe.

Poslal(a) Martina | 10.7.2006 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Pravá láska je nekonečná a když je takovou láskou, není urážka, kterou by neodpustila.

Poslal(a) vaclav | 3.6.2005 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Není důležitá kvantita ale kvalita vědomostí.
Je možné mít množství vědomostí, ale neznat to nejdůležitější.

Poslal(a) Kuba | 8.5.2005 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Žena rodíc a kojíc ví jasně, že její dílo je mnohem vážnější než zaměstnání mužovo, kterýžto zasedá třeba v zemském shromáždění, na soudě nebo v senátě.

12.2.2005 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Vždyť si jenom všimněte: zvířata páří se jen tenkrát, když mohou zplodit potomstvo. Ale hanebný vládce přírody stále, jen když je to příjemné. A málo toho, ještě toto opičí zaměstnání povznáší na perlu stvoření, na lásku!

10.2.2005 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.

29.1.2005 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Najkrajšia mladosť je mladosť ducha vo chvíli, keď už nie sme mladí.

11.11.2004 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Všechno pochopit, znamená všechno odpustit.

13.8.2004 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Nač je lidem rozum, když je na ně možno působit násilím?

14.6.2004 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.

1.1.2003 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat Ty nebo ten, s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo - zlaté.

1.1.2003 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká.

1.1.2003 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Nač lidem rozum, když je na ně možno působit násilím.

1.1.2003 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Lidé se dělí na dva druhy: jedni nejdříve myslí a potom jednají; druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí.

1.1.2003 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
V rozumu je síla. Hlava bez rozumu je svícen bez svíčky.

1.1.2003 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.

1.1.2003 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Osvobodit se od práce je zločin.

1.1.2003 # 

[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

1.1.2003 # 

Stránky: [1] 2

Spodek

Stránka generována 9.12.2022 16:33:38.