Autoři citátů » Fridrich II.Veliký

Autoři citátů » Fridrich II.Veliký

Fridrich II.Veliký

»Přehled citátů

·Žil: 1712 - 1786

·Význam: Pruský král z rodu Hohenzollernů od roku 1740

·Popis: Vrcholný představitel pruského osvícenského absolutismu a vojenské expanze, podstatně rozšířil území Pruska, proslul jako vynikající vojevůdce


Spodek

Stránka generována 16.5.2021 05:01:37.