Autoři citátů » Sókratés

Autoři citátů » Sókratés

Sókratés

»Přehled citátů

·Žil: asi 469 - 399 př.n.l.

·Význam: Řecký filozof

·Popis: Nejvýznamněji ovlivnil antické myšlení, do centra pozornosti postavil člověka, jeho myšlení a morální hodnoty. byl kritikem relativismu sofistů


Spodek

Stránka generována 30.6.2022 06:38:08.