Autoři citátů » Hoffbauer Klement Maria

Autoři citátů » Hoffbauer Klement Maria

Hoffbauer Klement Maria

»Přehled citátů

·Žil: 1751-1820

·Význam: kněz, učitel, patron Vídně

·Popis: Jmenoval se vlastně Jan a narodil se 26. prosince roku 1751 v Tasovicích na Moravě v rodině českého řezníka Dvořáka a německé matky Marie (Sternové). Byl nejmladším z 12 dětí. Učil se pekařem, ale brzy utekl s jedním tovaryšem do Říma. Po návratu do vlasti pracoval v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma, po krátkém čase opět odešel do Itálie, kde se v Tivoli stal poustevníkem. Ale neustálý neklid jej žene z místa na místo. V té době již přijímá jméno Klement. Po zrušení poustevnických řádů Josefem II. se vrací k řemeslu, ale po nějakém čase ho již opět můžeme zastihnout ve Vídni, kde začíná studovat teologii. Studium dokončuje v roce 1785 v Římě, o rok později vstupuje do řádu redemptoristů a spolu s kněžským svěcením přijímá jméno Maria Hoffbauer. Následujících dvacet let působí v Polsku, zakládá školy a vyučuje bohoslovce. Avšak ani zde nepozná klidu, neboť v roce 1808 jej ze země vyhostí Napoleon. Klement se vrací do Vídně, kde si získává vážnost svými kázáními, jimiž dokáže zasahovat i do veřejného života. Obliba u lidu mu však vynáší policejní dohled, jednu chvíli mu hrozí i nucená emigrace do Ameriky. Zachrání jej až intervence samotného císaře Františka. Po naplněném životě pak Klement Maria Hoffbauer umírá 15. března roku 1820 ve Vídni. V roce 1909 byl svatořečen, dnes je patronem Vídně (od 1914) a druhým patronem spolku tovaryšů


Spodek

Stránka generována 17.4.2024 21:12:30.