Autoři citátů » Tyrš Miroslav

Autoři citátů » Tyrš Miroslav

Tyrš Miroslav

»Přehled citátů

·Žil: 1832-1884

·Význam: český myslitel, pedagog, vlastenec a zakladatel Sokola

·Popis: Dr. Miroslav Tyrš - zakladatel Sokola - se narodil 17. září 1832 v Děčíně. Vystudoval filosofii a věnoval se především estetice. Byl obdivovatelem antické kalokagathie a její zásady rozvoje člověka po stránce tělesné i duševní prosazoval pak i v Sokole. Jako vychovatel v Novém Jáchymově na Berounsku se setkal s Jindřichem Fügnerem a z jejich úvah vzešla iniciativa k založení českého tělocvičného spolku v roce 1862. V Pražském Sokole byl Tyrš místostarostou a pak náčelníkem, velel také prvnímu sokolskému sletu 1882 na Střeleckém ostrově. Od roku 1871 řídil časopis Sokol, uvedený proslulým programovým prohlášením "Náš úkol, směr a cíl". V roce 1873 vyšel jeho spis "Základové Tělocviku", obsahující promyšlený tělocvičný systém a výstižné názvosloví. Svou statí "Hold olympický" oslavil olympijskou myšlenku dávno před obnovou novodobých her. Později dosáhl Tyrš docentury a v roce 1883 profesury na pražské univerzitě, pro níž se měl vzdát činnosti v Sokole. V napjaté situaci se léčil v tyrolském Oetzu, kde zahynul 8.srpna 1884 v horské řece Aaše.


Spodek

Stránka generována 26.2.2024 23:01:04.