Autoři citátů » Pasteur Louis

Autoři citátů » Pasteur Louis

Pasteur Louis

»Přehled citátů

·Žil: 1822-1895

·Význam: francouzský chemik, biolog a mikrobiolog, profesor na vysokých školách v Dijonu, Štrasburku, Lille a v Paříži

·Popis: Jeden ze zakladatelů mikrobiologie jako vědní disciplíny. Vypracoval četné laboratorní metody pěstování mikroorganismů na živných půdách. Vytvořil základy preventivního očkování proti infekčním chorobám. Podílel se na vybudování střediska pro výrobu očkovacích látek proti vzteklině v Paříži roku 1888, z kterého vznikl později Pasteurův ústav.


Spodek

Stránka generována 15.4.2024 01:51:01.