Autoři citátů » Caesar Gaius Iulius

Autoři citátů » Caesar Gaius Iulius

Caesar Gaius Iulius

»Přehled citátů

·Žil: 100 - 45 př. n. l.

·Význam: Významný římský státník, politik, diktátor, vojevůdce

·Popis: Caesarova osobnost zásadně zasáhla dějiny Římské říše a ovlivnila politickou situaci na dlouhou dobu a také díky ní byl zánik republiky doveden do zdárného konce, který pro říši znamenal vesměs do budoucna vládu teroru, diktatury a dokonalou koncentraci moci do rukou jedné osoby. Někteří Caesarovi nástupci si dokázali moc podržet a život pod jejich diktátem se stal pro lid utrpením, někteří byli slabší a charakternější a říše pod jejich rukou v rámci možností a předpokladů vzkvétala, ale nakonec všichni, stejně jako sám Caesar, byli samovládci s vlastními kladnými i zápornými osobními cíli. Z jeho osoby si brali příklad velicí státníci, politici i diktátoři od starověku až po současnost. Díky svému charizmatu a genialitě se stal nejvlivnější osobou své doby a nejdiskutabilnější osobností starověku. Dnes již nikdo nedokáže říci, jaká politická kariéra by ho čekala, nebýt spiklenců, ale jisté je, že měl velké ambice....


Spodek

Stránka generována 18.7.2024 16:57:51.