Autoři citátů » Klácel František Matouš

Autoři citátů » Klácel František Matouš

Klácel František Matouš

»Přehled citátů

·Žil: 1808-1882

·Význam: český básník, novinář a filosof

·Popis: Studoval gymnasium v Litomyšli, kde vystudoval i filosofii.
V roce 1833) byl vysvěcen na kněze. Roku 1835 se stal profesorem filosofie na biskupském filosofickém ústavě v Brně.
Roku 1848 byl členen Národního výboru a delegátem Slovanského sjezdu. V letech 1848 - 1851 působil v redakci Moravských Novin.
V roce 1849 se podílel na založení Národní jednoty sv. Cyrila a Methuda, která se (1855) změnila na moravskou Matici.
Roku 1869 odplul do Ameriky, kde se s krajany několikrát pokusil založit společnost (resp. sektu), založenou na lásce lidí a jejich dobročinosti. Členové těchto společenství se oslovovali bratře a sestro a říkali si nemýlenci.
Prováděl výzkumy dědičnosti znaků u rostlin.


Spodek

Stránka generována 22.5.2024 18:58:12.