Autoři citátů » Hesiodos

Autoři citátů » Hesiodos

Hesiodos

»Přehled citátů

·Žil: 7. století př. Kristem

·Význam: řecký tvůrce a zakladatel didaktického eposu.

·Popis: Pocházel z rolnické rodiny, později pracoval na zděděných polnostech, náležel ke svobodným zemědělcům, avšak o své živobytí musel tvrdě zápasit.
Básnickému umění se naučil od potulných zpěváků (rapsodů) a vypravěčů.
Psal homérským veršem, je tvůrcem a zakladatelem didaktického eposu.

Nejslavnější dílo, Theogoniá (Původ bohů), (1022 veršů), je nejstarší řeckou básní, která se zamýšlí nad tím, jak vlastně vznikl svět. Hesiodos vytváří genealogickou soustavu řeckých bohů, zdůrazňuje především střídání jednotlivých božských generací. Bohy, narozdíl od Homéra, líčí jako vznešené mravní síly.
Katalogos gynaikón (Seznam žen), dílo, které podávalo přehled rodů, v nichž ženy porodily polobohy. Dochovaly se pouze zlomky.
Erga kai hémerai (Práce a dni), báseň vybízí k poctivé práci, která jediná je zdrojem blahobytu.
("... práce není hanba, hanba je nepracovat...")
Hesiodos v básni překonává životní pesimismus prostřednictvím víry ve vyšší hodnoty


Spodek

Stránka generována 17.4.2024 21:03:17.