Autoři citátů » Marx Karel

Autoři citátů » Marx Karel

Marx Karel

»Přehled citátů

·Žil: 1818-1883

·Význam: německý filozof, zakladatel teorie vědeckého komunismu

·Popis: Narodil se r 1818 v německém Trevíru v Porýní. Jeho otec byl právníkem a on sám také studoval práva v Bonnu, později však přestoupil na filozofii. Později pracoval jako novinář v regionálním týdeníku Rheinische Zeitung, ale kvůli svým radikálním politickým názorům byl nucen roku 1847 uprchnout do Francie. V Paříži se seznámil s Bedřichem Engelsem a uzavřel s ním doživotní přátelství. Z Francie byl záhy vypovězen a uchýlil se do Brusellu. Tam vydal svůj první významný spis Bída filozofie. V té době začal také spolupracovat se Svazem spravedlivých, který se později přejmenoval na Svaz komunistů, pro nějž roku 1848 spolu s Engelsem sepsali programový dokument nazvaný Manifest komunistické strany. V letech 1848-49 se Marx účastnil revolučního hnutí v Německu a po jeho porážce emigroval do Londýna. Podílel se na založení mezinárodního dělnického hnutí a jeho organizace, která vstoupila do dějin jako I.internacionála. V roce 1867 napsal své stěžejní dílo Kapitál. Když roku 1883 zemřel, nebyly zbylé dva díly Kapitálu dokončeny. Bedřich Engels je tedy dopsal podle poznámek a zápisků, které po Karlu Marxovi zůstaly.
Marxovy spisy tvoří teoretický základ komunismu a mnoha moderních forem socialismu


Spodek

Stránka generována 15.4.2024 01:39:59.