Motto o Dobru, Zlu, Špatnosti (od Controverse)

Motto o Dobru, Zlu, Špatnosti (od Controverse)

Nelze mluvit obecně o zlu a dobru. Vždy záleží na posuzovateli a tím pádem na úhlu pohledu. Představte si půlkružnici na jejímž jednom konci je dobro a na druhém zlo, její extrémní podoby. Posuzované stojí pro každého jinde na kružnici, pro každého tedy zanemná dobré a zlé úplně něco jiného.
Poslal(a): Controverse, 16.5.2008

Spodek

Stránka generována 24.5.2024 18:35:08.