Motto o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti (od Nelly258)

Motto o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti (od Nelly258)

Počuť znamená zabudnúť, vidieť znamená zapamätať si, robiť znamená naučiť sa...
Poslal(a): Nelly258, 14.3.2011

Spodek

Stránka generována 19.8.2022 11:01:45.