Lidé jsou občas ubozí

Lidé jsou občas ubozí

Lidé jsou občas ubozí

Lidé jsou ubozí

Kdo tvrdí opak nepoznal
čeho lidé schopni jsou
Já též nepoznal
co v plné síle znamené zlo
Ale to málo co dopřáno mi bylo
Stačilo,abych došel k tomuto závěru.

Humor ?? Láska ?? Blaho ??
K čemu ?
Vždyť svět nespasí
A člověka nezahřeje na vždy.

Jediné zlo ,které kdy existovalo
dosáhlo dokonalosti
Ožilo v podobě člověka.
V podobě jež nemá obdoby.
V podobě tak zranitelné
Až těžko věří se těmto slovům.

Slyšte kdo jest neslyšeli
Slyšte slova,která nebyla nikdy vyřčena
Slova ,která nikdo neopovážil se říci

Hledáte boha ?? Spasení ??
To člověk je bohem svým.
Sám sebe soudíc

Štěstí je vratké
a neposedné.
Dlouho čekal jsem na štěstí
Dlouho ...
Než uvědomil jsem si....
Štěstí není
To pouze omyl zla ,která pro jednou vynechá vás.
Věřím ve vyžší moc.
Však boha moc ani vláda nenahradí.
Bohem každý jest dle své libosti.
A zlo ovlivňuje
Jak velkýmy bohy budete.

Nevěřte jako já na pohádky
Nemodlete se každým dnem.
Protože slova ,která vyslovujete
Bůh neslyší...
Jinak by je sám nevyslovoval....

Chtěl bych alespoň jednou říci
Že jsem se stal bohem svým
A vše mi vychází
Ovšem to by nesměli existovat lidé
Život je dar.
Život je krásný.
Bez bohů
.
.
.
.
Poslal(a): Stanislav Mudra, 17.7.2009

Spodek

Stránka generována 3.3.2024 14:41:02.