Aristotelés ze Stageiry: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Aristotelés ze Stageiry: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Aristotelés ze Stageiry]
Dokazování jest povinen ten, kdo něco tvrdí, nikoli kdo vyvrací, neboť vyvracením se jen udržuje rozmluva.

1.1.2003 # 


Spodek

Stránka generována 22.1.2021 10:17:03.