Buber Martin: o Bohu, Náboženství, Citáty

Buber Martin: o Bohu, Náboženství, Citáty

[Buber Martin ]
(Bůh) Ano,...nejobtížnější ze všech lidských slov. Žádné jiné nebylo tak špiněno, tak rváno. Lidská pokolení svalila tíži svého života naplněného úzkostmi na toto slovo a zatlačila je do země, leží v prachu a nese veškerou jejich tíži.

5.11.2003 # 


Spodek

Stránka generována 11.4.2021 14:53:56.