Camus Albert: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Camus Albert: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Camus Albert]
Vae mihi qui cogitare ausus sum.
(Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.)

30.8.2004 # 


Spodek

Stránka generována 18.5.2024 09:49:05.