Seton Ernest Thompson: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Seton Ernest Thompson: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Seton Ernest Thompson]
Protože jsem poznal trýzeň žíznivé touhy, chtěl bych vykopat studnu, z níž by mohli pít i jiní.

16.11.2004 # 


Spodek

Stránka generována 8.5.2021 09:36:40.