Maurois André: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Maurois André: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Maurois André]
Lidská hloupost a zlomyslnost náhody jsou bezmezné.

25.1.2005 # 


Spodek

Stránka generována 8.5.2021 08:43:39.