Montesquieu Charles-Louis de Secondat: o Spravedlnosti, Zákonech, Soudu, Trestu, Citáty

Montesquieu Charles-Louis de Secondat: o Spravedlnosti, Zákonech, Soudu, Trestu, Citáty

[Montesquieu Charles-Louis de Secondat ]
U Římanů zákony nemohly důvěřovat otrokům, protože otroci nemohli důvěřovat zákonům.

29.1.2005 # 


Spodek

Stránka generována 29.5.2024 04:41:22.