Syrus Publilius: o Závisti, Nenávisti, Citáty

Syrus Publilius: o Závisti, Nenávisti, Citáty

[Syrus Publilius ]
Zášť - zatajený hněv, ale mnohem zarputilejší.

30.1.2005 # 


Spodek

Stránka generována 13.7.2024 23:47:42.