Rousseau Jean Jacques: o Zdraví, Nemoci, Bolesti, Citáty

Rousseau Jean Jacques: o Zdraví, Nemoci, Bolesti, Citáty

[Rousseau Jean Jacques]
Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil... Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.

3.2.2005 # 


Spodek

Stránka generována 18.5.2022 09:15:38.