Helvétius Claude Adrien: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Helvétius Claude Adrien: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Helvétius Claude Adrien]
Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných.

1.1.2003 # 


Spodek

Stránka generována 8.5.2021 09:09:50.