Euripidés: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Euripidés: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Euripidés]
Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům.

1.1.2003 # 


Spodek

Stránka generována 17.4.2021 19:41:14.