Lincoln Abraham: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Lincoln Abraham: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Lincoln Abraham]
Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

1.1.2003 # 


Spodek

Stránka generována 1.12.2021 21:49:30.