Franklin Benjamin: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Franklin Benjamin: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Franklin Benjamin]
Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci do ní nechodí.

1.1.2003 # 


Spodek

Stránka generována 17.4.2021 20:11:44.