Hebbel Christian Friedrich: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Hebbel Christian Friedrich: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Hebbel Christian Friedrich]
Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.

1.1.2003 # 


Spodek

Stránka generována 1.12.2021 22:59:52.