Shaw George Bernard: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

Shaw George Bernard: o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti, Citáty

[Shaw George Bernard]
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech

Poslal(a) jehlaspichlas | 7.1.2007 # 


Spodek

Stránka generována 8.5.2021 09:28:30.