Autoři citátů » Rousseau Jean Jacques » výpis

Autoři citátů » Rousseau Jean Jacques » výpis

Řadit podle: Nejnovějších

Nalezeno 18 záznamů. Zobrazuji 1-18.

[Rousseau Jean Jacques]
Ten, kdo přemýšlí, je zkažené zvíře.

Poslal(a) Zuzana | 2.9.2007 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.

Poslal(a) Godfrey | 20.8.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Protože protikladem každého mylného tvrzení je pravda, počet pravd je stejně nevyčerpatelný jako počet omylů.

Poslal(a) Romantique | 30.4.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Až uvidíte že se chystám umřít, odneste mě do stínu dubu! Slibuji Vám, že se odtud vrátím.

Poslal(a) J.I.A | 13.3.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil... Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.

3.2.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Znáte nejjistější prostředek, jak učinit dítě nešťastným? Přivykněte je tomu, aby dosáhlo všeho... Vaše dítě by nemělo dostat nic jen proto, že to chce, nýbrž jen proto, že to potřebuje.

3.2.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Celá dovednost těchto velkých politiků spočívá nakonec v tom, že dovedou zaslepit oči těch, které potřebují, a lidé se pak domnívají, že pracují v jejich zájmu, ale oni ve skutečnosti pracují pro sebe.

30.1.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.

29.1.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Možno říci, že vláda dosáhla nejnižšího stupně úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz... Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

29.1.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.

29.1.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům. Přitom je možno pozorovat, že země, v nichž jsou tělesné tresty nejhroznější, jsou zároveň zeměmi, v nichž jsou tyto tresty nejčastější.

29.1.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Prvním ze všech zákonů je bezpochyby poslouchat zákony. Nejhorším ze všech zlořádů je poslouchat zákony jen zdánlivě, aby se pak mohly ve skutečnosti tím bezpečněji porušovat; tak se brzy stanou nejlepší zákony těmi nejzhoubnějšími.

29.1.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů.

23.1.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Těžké je ušlechtile přemýšlet, když přemýšlíme jen nad tím, kde vzít chleba.

1.1.2003 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet.

1.1.2003 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Slova, která nutí odporovat, jsou zbytečná.

1.1.2003 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil.

1.1.2003 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu

1.1.2003 # 


Spodek

Stránka generována 8.6.2023 14:18:20.