Autoři citátů » Bonaparte Napoleon » výpis

Autoři citátů » Bonaparte Napoleon » výpis

Řadit podle: Nejnovějších

Nalezeno 96 záznamů. Zobrazuji 41-60.

[Bonaparte Napoleon ]
Stačí říct bojoval jsem u Slavkova a každý musí odpovědět - hle, hrdina!

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Nejsilnější zbraní žen je jejich slabost.

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Pro mě je nesmrtelnost duše památka, kterou zanecháváme v paměti lidí.

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Já nejsem tak nešťastný jako ti, kdo jsou připoutáni k mému osudu.
(1817, na Svaté Heleně)

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Čím je člověk větší, tím méně musí mít vůle, závisí na událostech a okolnostech... Prohlašuji se za největšího otroka z lidí. Můj pán je bez citu, tím pánem je přirozenost věcí.
(5.4.1821, měsíc před svou smrtí)

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Cítím, že jsem hnán za cílem, který neznám. Až ho dosáhnu, postačí atom, aby mě srazil.

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Mravní síla rozhoduje o vítězství více než počet.

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Co je to za lidi? To jsou Skythové!
(15.9.1812, při požáru Moskvy v Kremlu)

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Dejte mi tři mlžné dny a budu pánem Londýna.
(1803)

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem?

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Kulka, která mě má zabít, nebyla ještě ulita.
(1809)

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Nejjednodušší pohyby na bojišti jsou nejlepší. Bude mě možno vinit z ukvapenosti, ze zdlouhavosti nikdy.

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Dojde-li k boji, hleď zvítězit, ať to stojí cokoli!
(1795)

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Tak oni si myslí, že už nejsme vojáky od Slavkova.
(1809 před bitvou u Wagramu)

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Jediné vítězství nad láskou je útěk.

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Po dráze, kterou jsem prošel, při mých myšlenkách do budoucna bylo nutné, aby můj pochod a mé úspěchy měly v sobě něco nadpřirozeného.

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Ve svém postavení nalézám šlechetnosti jen u sběře, již jsem zanedbával, a podlost u šlechty, kterou jsem vytvořil.

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Já jsem pánem, na mně je vina. Když poroučím, poslouchají mě, protože odpovědnost spočívá na mně.
(1815)

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Jsem voják, dítě revoluce, vyšlý z lůna lidu. Nestrpím, aby mě někdo urážel jako nějakého krále.

1.1.2003 # 

[Bonaparte Napoleon ]
Arcola, Marengo a Slavkov - toť granit - zub času zde nic nezmůže.
(1818)

1.1.2003 # 

Stránky: 1 2 [3] 4 5

Spodek

Stránka generována 6.7.2022 21:28:00.