Autoři citátů » Cicero Marcus Tullius » výpis

Autoři citátů » Cicero Marcus Tullius » výpis

Řadit podle: Nejnovějších

Nalezeno 118 záznamů. Zobrazuji 21-40.

[Cicero Marcus Tullius]
Žádný trest a žádné pokárání nemají být spojeny s ponížením a nemají mířit k užitku toho, kdo trestá nebo kárá, ale k prospěchu republiky.

29.1.2005 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu.

29.1.2005 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.

29.1.2005 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Výsledky válek jsou nejisté.

29.1.2005 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Dokonalý vojevůdce musí mít tyto čtyři vlastnosti: znalost vojenských záležitostí, statečnost, autoritu a štěstí.

29.1.2005 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.

25.1.2005 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

25.1.2005 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Na moři a před soudem jsi v rukou božích.

20.1.2005 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.

30.8.2004 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi.

14.10.2003 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.

1.1.2003 # 

[Cicero Marcus Tullius]
V přátelství není horší nákazy nežli lichocení.

1.1.2003 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.

1.1.2003 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.

1.1.2003 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Vše znamenité je vzácné.

1.1.2003 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Každému sluší nejlépe, co je mu nejvlastnější.

1.1.2003 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.

1.1.2003 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Životem vládne štěstěna, ne moudrost.

1.1.2003 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Proti stáří je třeba bojovat jako proti nemocem.

1.1.2003 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Začátky všech věcí jsou nepatrné.

1.1.2003 # 

Stránky: 1 [2] 3 4 5 6

Spodek

Stránka generována 8.5.2021 09:39:32.