Citáty » o Politice, Politicích, Vládě

Citáty » o Politice, Politicích, Vládě

Řadit podle: Nejnovějších

Nalezeno 106 záznamů. Zobrazuji 41-60.

[Mao Ce-tung]
Politická moc vychází z hlavně pušky.

Poslal(a) Romantique | 30.1.2005 # 

[Seneca Lucius Annaeus]
Nejlepší prostředek jak ovládat lidi je držet je za jejich vášně.

30.1.2005 # 

[Plútarchos]
Když kdosi říkal, že Sparta je v pořádku proto, že králové umějí poroučet, Theopompos ho opravil: "Kdepak, protože občané umějí poslouchat."

30.1.2005 # 

[Lao-c´ (Starý mistr)]
Nejvyšší politickou moudrostí je nečinnost.

30.1.2005 # 

[Tacitus Publius Cornelius]
Vládychtivost je náruživější než všechny vášně. - Nikdy nikdo nevykonával hanebně získanou moc dobrým způsobem.

30.1.2005 # 

[Lec Stanislaw Jerzy ]
Lidé žijte, dokud nebude nařízeno, že se má dělat něco jiného.

30.1.2005 # 

[Čapek Karel]
Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí.

30.1.2005 # 

[Shaw George Bernard]
Umění vládnout je umění organizovat modlářství.

30.1.2005 # 

[Goethe Johann Wolfgang von]
Panovat se naučíš snadno, vládnout jen těžko.

30.1.2005 # 

[Novalis]
Nic by králi nemělo ležet na srdci víc, než aby byl co možná nejvíc všestranný, informovaný, aby měl celkový přehled a nepodléhal předsudkům, zkrátka aby byl a zůstal co nejúplnějším člověkem.

30.1.2005 # 

[Machiavelli Niccolo]
Přátelství širokých vrstev lidu je pro vladaře nezbytné; neboť jinak se v dobách zlých nemá o koho opřít.

Poslal(a) Romantique | 30.1.2005 # 

[Shaw George Bernard]
Despotismus podložený dobrými úmysly je tou nejlepší formou vlády, jakou si dokážeme představit.

30.1.2005 # 

[Montaigne Michel de ]
Vážný úkol vlády nad tolika lidmi není úkolem pro lenochy.

30.1.2005 # 

[Seneca Lucius Annaeus]
Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.

30.1.2005 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Soudíš-li, zkoumej, vládneš-li, poroučej.

30.1.2005 # 

[Tacitus Publius Cornelius]
Vládcové jsou smrtelní, stát však věčný.

29.1.2005 # 

[Marat Jean Paul]
Dějiny by měly oslavovat u vladařů pouze umírněnost, moudrost, důslednost při zachovávání zákonů, snahu povznést stát, péči o blaho národů. Nejčastěji však slaví jen násilné činy, okrášlené honosnými jmény.

Poslal(a) Romantique | 29.1.2005 # 

[Lao-c´ (Starý mistr)]
Povolaný vládne takto: činí jejich srdce prázdným a jejich tělo statným. Zeslabuje jejich chtění a zesiluje jejich kosti. Dbá o to, aby byli bez vědění a neměli žádosti, a aby se ti, kdo mají vědění, neodvažovali jednat. Dělá nedělání - a vše je v pořádku.

29.1.2005 # 

[Ovidius Naso Publius ]
Vládce ať nespěchá s trestem, avšak odměnu měl by dát rychle.

29.1.2005 # 

[Fridrich II.Veliký]
Kníže je prvním služebníkem svého státu.

Poslal(a) Romantique | 29.1.2005 # 

Stránky: 1 2 [3] 4 5 6

Spodek

Stránka generována 6.7.2022 22:11:58.