Citáty » o Spravedlnosti, Zákonech, Soudu, Trestu

Citáty » o Spravedlnosti, Zákonech, Soudu, Trestu

Řadit podle: Nejnovějších

Nalezeno 69 záznamů. Zobrazuji 21-40.

[Seneca Lucius Annaeus]
Je třeba, abys byl spravedlivý zadarmo a aby pro tebe žádná odměna za spravedlnost nebyla větší, než že jsi spravedlivý.

29.1.2005 # 

[Ulpianus Domitius]
Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.

29.1.2005 # 

[Maugham William Somerset ]
Žádný trest nikoho nenapraví. Udělá ho jen opatrnějším a mazanějším.

29.1.2005 # 

[Kipling Joseph Rudyard]
Dle zákona džungle trest uzavírá účet. V džungli nemá místo posuzování či zpochybňování trestu.

29.1.2005 # 

[Kateřina II. Veliká]
Raději deset provinilců osvobodit, než jednoho nevinného popravit.

Poslal(a) Romantique | 29.1.2005 # 

[Lichtenberg Georg Christoph]
Bolest dává trestu zdání pomsty a pomsta propůjčuje provinilci zdání důležitosti.

Poslal(a) Romantique | 29.1.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům. Přitom je možno pozorovat, že země, v nichž jsou tělesné tresty nejhroznější, jsou zároveň zeměmi, v nichž jsou tyto tresty nejčastější.

29.1.2005 # 

[Seneca Lucius Annaeus]
Každý druh trestu nechť je použit jako lék... Jednoho ať léčí stud, druhého změna místa, třetího bolest, čtvrtého nouze, pátého meč.

29.1.2005 # 

[Cicero Marcus Tullius]
Žádný trest a žádné pokárání nemají být spojeny s ponížením a nemají mířit k užitku toho, kdo trestá nebo kárá, ale k prospěchu republiky.

29.1.2005 # 

[Montaigne Michel de ]
Trest se rodí v samotném okamžení hříchu.

29.1.2005 # 

[Montesquieu Charles-Louis de Secondat ]
Zákony jsou pavučiny, skrze něž velké mouchy proletí, kdežto malé se do nich zapletou.

29.1.2005 # 

[Quis Ladislav]
Naše zákony jsou jako velký les, mnohému se v nich už cesta spletla; a čím hlouběji jsi do nich vlez, tím v nich méně rozhledu a světla.

Poslal(a) Romantique | 29.1.2005 # 

[Tacitus Publius Cornelius]
V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.

29.1.2005 # 

[Petronius Gaius Titus ]
K čemu jsou zákony tam, kde peníze vládnou?

29.1.2005 # 

[Novalis]
V pojmu zákona je obsažena účinnost. Neúčinný zákon není zákon.

29.1.2005 # 

[! Nezařazený autor ! ]
Král nad lidem, nad králem zákon stojí.

Poslal(a) Romantique | 29.1.2005 # 

[Rousseau Jean Jacques]
Prvním ze všech zákonů je bezpochyby poslouchat zákony. Nejhorším ze všech zlořádů je poslouchat zákony jen zdánlivě, aby se pak mohly ve skutečnosti tím bezpečněji porušovat; tak se brzy stanou nejlepší zákony těmi nejzhoubnějšími.

29.1.2005 # 

[Montesquieu Charles-Louis de Secondat ]
U Římanů zákony nemohly důvěřovat otrokům, protože otroci nemohli důvěřovat zákonům.

29.1.2005 # 

[Voltaire]
Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velikého znamenalo by nerozumět duchu zákona.

29.1.2005 # 

[Celsius Anders]
Zákony se mají vykládat shovívavěji, aby se zachoval jejich účel.

Poslal(a) Romantique | 29.1.2005 # 

Stránky: 1 [2] 3 4

Spodek

Stránka generována 17.8.2022 18:22:33.